उद्यमशीलता हाम्रो लक्ष्य..

समय अनुकुल डिजिटल हुने तर कसरी, अन्योलमा हुनुहुन्छ ?

एक-एक गर्दै हरेक उद्यमका लागी प्रभावकारी डिजिटल सामाग्री बनाउने अनि सिकाउँने कार्य उद्यमीले गर्दैछ।

Kirana App - Logo

उद्यमीमा आफ्ना उत्पादन / सेवाहरु राख्न वा नवप्रवर्तनका लागी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस >

@2022 Uddhami. All rights reserved. Incubated at Cellapp

    EMI eCommerce को लागि यहाँ inquiry गर्नुहोस्।

    कसरी भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ?