के हो निःशुल्क प्राेफेशनल सल्लाहकार सुविधा?

कुनै पनि व्यवसाय सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि मार्गदर्शक सल्लाहकार हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यहि सोचलाई मध्यनजरमा राख्दै उद्यमीले साना देखि मध्यम वर्गिय व्यवसायहरुका लागि नि:शुल्क प्राेफेशनल सल्लाहकार सुविधा लिएर आएको छ।

 

यस सुविधा अन्तर्गत उद्यमीले व्यापारहरुलाई प्राेफेशनल सल्लाह दिनका साथसाथै विभिन्न क्षेत्रका प्राेफेशनल टिमसँग जडान गर्न मद्दत गर्दछ।

यो सुविधा कस्का लागि?

यस सुविधा साना देखि मध्यम स्तरका व्यापार-व्यवसायहरुका लागि हो।

यो सुविधामा कुन सेवाहरू समावेश छन्?

उद्यमीले निम्न विषयहरूका लागि निःशुल्क सल्लाह दिन्छः

 

* व्यापार योजना

* मार्केटिङ

* वित्त व्यवस्थापन

@2022 Uddhami. All rights reserved. Incubated at Cellapp