व्यवसायका लागि CRM

अफ्ना ग्राहक र सम्भावित ग्राहकहरुसँग सम्बन्ध र अन्तरक्रियाहरु को प्रबन्ध गर्न को लागि धेरै उपयोगी प्रविधि हो Client Relationship Management (CRM) 

यस सफ्टवेयरले इनबाउन्ड लीडहरू स्वचालित रूपमा ट्र्याक गर्न, व्यवस्थापन गर्न, बिक्री मार्केट प्लेटफर्म प्रधान गर्नका साथसाथै मार्केटिङका लागि पनि प्लेटफर्म प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ।

व्यवसायका लागि किन CRM?

* उत्कृष्ट ग्राहक सेवा

* बिक्रीमा वृद्धि

* उच्च उत्पादकता र दक्षता

* सूचनाको केन्द्रीकृत डाटाबेस

* स्वचालित बिक्री रिपोर्ट

* तथ्यांक संकलन

* प्राेजेक्ट व्यवस्थापन

@2022 Uddhami. All rights reserved. Incubated at Cellapp