EMI मा E-Commerce

ई-कमर्स भनेको इन्टरनेट मार्फत सामान वा सेवाहरूको खरिद र बिक्री गर्ने माध्यम हो। अनलाइनमा गरिने कुनै प्रकारको सामग्री वा सेवाहरू किनबेच वा आदानप्रदान गर्नु ई-कमर्स हो। 

व्यवसायका लागि किन ई-कमर्स?

 • व्यापारमा लागत कटौती
 • आम्दानीमा उल्लेखनिय वृद्धि
 • किफायती मूल्यमा विज्ञापन र मार्केटिंग
 • छिटो र सरल खरिद-बिक्रि प्रक्रिया
 • व्यवसाय सम्बन्धि महत्वपूर्ण डाटा सङ्कलन गर्न सकिने
 • व्यवसाय प्रबर्दन सम्बन्धि अन्य फाईदाहरू
 • उत्कृष्ट डिजाइन
 • जिन्सी व्यवस्थापन
 • सामग्री क्याटलग प्रदर्शन
 • सामग्री क्याटलग प्रदर्शनमा ५० सामग्रीहरू समावेश छन्।
 • प्रोफेसनल उत्कृष्ट डिजाइन
 • जिन्सी व्यवस्थापन
 • सामग्री क्याटलग प्रदर्शन
 • सपिङ्ग कार्ट सुविधा
 • राष्ट्रिय भुक्तानी  प्रवन्ध
 • सामग्री क्याटलग प्रदर्शनमा ८० सामग्रीहरू समावेश छन्। 
 • प्रोफेसनल उत्कृष्ट डिजाइन
 • जिन्सी व्यवस्थापन
 • सामग्री क्याटलग प्रदर्शन
 • सपिङ्ग कार्ट सुविधा
 • राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी     प्रवन्ध
 • ढुवानी व्यवस्थापन
 • मोबाइल एप
 • सामग्री क्याटलग प्रदर्शनमा १०० सामग्रीहरू समावेश छन्।  

@2022 Uddhami. All rights reserved. Incubated at Cellapp